Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

open a central furrow in ridge for drainage

Tillage
érayer
open a central furrow in ridge for drainage
畦溝の中心部に排水用の畦を立てる
うねみぞのちゅうしんぶにはいすいようのうねをたてる
unemizo no chuushinbu ni haisuiyou no une o tateru
(用犁向外側翻土)犁出壟溝(便於排水)
(用犁向外侧翻土)犁出垄沟(便于排水)
(yong li xiang waice fantu)lichu longgou (bianyu paishui)