Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

ghamela, mhote, churrus, kavale (anglo-indian)

seau à corde et à poulie, dalou
ghamela, mhote, churrus, kavale (anglo-indian)
跳槹(ベルト車付き)
はねつるべ(べるとしゃつき)
hane-tsurube (berutosha tsuki)
(打水用的)帶繩水桶,輪式水桶
(打水用的)带绳水桶,轮式水桶
(da shui yong de) dai sheng shuitong, lun shi shuitong