Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

short furrows at the end of a field (in the headland) perpendicular to long furrows

Tillage
afront
short furrows at the end of a field (in the headland) perpendicular to long furrows
畑溝の両端の直立てした小溝
はたけみぞのりょうたんのちょくだてしたこみぞ
hatake-mizo no ryôtan no chokudate shita komizo
(犁完一塊地後最後犁的)地塊兩頭的小犁溝
(犁完一块地后最后犁的)地块两头的小犁沟
(li wan yi kuai di hou zuihou li de)dikuai liangtou de xiao ligou