Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

pruning-shears

Sécateurs
France, 20th century (1926). Larousse ménager, dir. E. Chancrin, F. Faideau, Paris, 1926.
sécateur
pruning-shears
整枝剪, 剪枝具
せいしせん、せんしぐ
seishisen, senshigu
整枝剪,修枝剪
整枝剪,修枝剪
zheng zhi jian, xiu zhi jian

Other illustrations

Sécateur
France, 20th century (1926). Larousse ménager, dir. E. Chancrin, F. Faideau, Paris, 1926.