Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

scarification

scarification
scarification
稙皮処理
しょくひしょり
shokuhi shori
(果樹上割出的)旋狀切口
(果树上割出的)旋状切口
(guoshu shang ge che de) xuan zhuang qiekou
可使果树多结果实