Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

reaping (cf. reap)

Récolter céréales
Ethiopie, 21st century (2014). Photo Ji-Elle
Harvest
récolte (cf. récolter)
reaping (cf. reap)
刈り入れ (cf. 刈り入れる), 刈り取り (cf. 刈り取る), 収穫 (cf. 収穫する)
かりいれ (cf. かりいれる), かりとり (cf. かりとる), しゅうかく (cf. しゅうかくする)
kari-ire (cf. kari-ireru), kari-tori (cf. karitoru), shû-kaku (cf. shû-kakusuru)
收獲,收獲期,收成
收获,收获期,收成
shouhuo, shouhuo qi, shoucheng