Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

snag

Taille et attachage à l'onglet
France, 20th century (1907). L. Bussard, G. Duval, Arboriculture fruitière, Paris, 1907.
onglet
snag
指貫形の接穂
さしぬきけいのつぎほ
sashinukikei no tsugiho
(嫁接時在接口上部留下的用來固定嫁接枝的)固定枝
(嫁接是在接口上部留下的用来固定嫁接枝的)固定枝
(jiajie shi zai jiekou shangbu liuxia de yonglai guding jiajie zhi de)guding zhi