Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

field of oats, ration of oats

Avenée ou champ d'avoine
France (Saône-et-Loire), 21st century (2008). Photo Céline Mosnier
avenée
field of oats, ration of oats
燕麦畑、飼畜用の燕麦定量
えんばくばた、しちくようのえんばくていりょう
enbaku-bata, shichiku-yô no enbaku teiryô
1)燕麥田;2)(為催肥牲口而增加的)燕麥口糧,燕麥定量
1)燕麦田;2)(為催肥牲口而增加的)燕麦口粮,燕麦定量
1)yanmai tian, 2)(wei cuifei shengkou er zengjia de) yanmai kouliang, yanmai dingliang