Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

cereals that shrink to needles in high temperatures

aguser, s'aguser
cereals that shrink to needles in high temperatures
穀類が温暖気候のため細い茎で長生してしまうこと
こくるいがおんだんきこうのためほそいくきでちょうせいしまうこと
kokurui ga ondan kikô no tame hosoi kuki de chôsei shite shimau koto
(谷物在生長過程中因高溫而造成的)細莖
(谷物在生长过程中因高温而造成的)细茎
(guwu zai shengzhang guocheng zhong yin gaowen er zaocheng de) xi jing,