Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

head-to-tail, topsy-turvy

bêcheveter
head-to-tail, topsy-turvy
籾打ちのために,穀物を穂並びの列に置くこと
もみうちのために,こくもつをほならびのれつにおくこと
momi-uchi no tame ni, kokumotsu o ho-narabi no retsu ni oku koto
打榖時把帶莖的谷穗頭對頭疊放
打谷时把带茎的谷穗头对头叠放
dagu shi ba daijing de gusui tou dui tou diefang