Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

bank up

rechausser
bank up
盛り土、霜害よけ用
もりつち、そうがよけよう
moritsuchi, sougayoke you
(冬季在樹根部)培土保溫
(冬季在树根部)培土保温
(dongji zai shu genbu) peitu baowen