Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

walnut half, green walnut

Cerneau
France, 21st century. Photo DanlelP2008
cerneau
walnut half, green walnut
核桃仁
かくとうにん
kakutounin
(半熟的)核桃仁,青核桃肉;(用來榨油的)成熟的核桃肉
(半熟的)核桃仁,青核桃肉;(用来榨油的)成熟的核桃肉
(ban shu de ) hetaoren, qing hetao rou, (yonglai zhayou de) chengshu de hetao rou