Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

acidic, acid

Zea mays acid soil
Afrique du Sud ( KwaZulu-Natal), 21st century (2017). Photo Alandmanson
acide
acidic, acid
酸性,酸
さんせい、さん
sansei, san
酸性,酸
酸性,酸
suanxing, suan