Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

clove

Clou de girofle
Indonésie (Bali), 21st century (2012). Photo majolle46
giroflier, clou de girofle
clove
クローブ、丁子
クロウブ、チョウジ
kuroubu, chouji
丁香,丁香樹,丁香花蕾
丁香,丁香树,丁香花蕾
dingxiang, dingxiangshu, dingxiang hualei