Dictionary of Traditional Agriculture: English-French-Chinese-Japanese

zizania

Zizania latifolia
21st century (2013). Photo Forest and Kim Starr
zizanie, zizania, zizania latifolia
zizania
真菰 筍 マコモダケ
まこもだけ
makomotdake
茭白,茭瓜,茭白筍
茭白,茭瓜,茭白笋
jiaobai,jiaogua,jiaobaisun
See also: zizania, wild rice, zizani, makomo, gu, gumi

Other illustrations

茭白
1270Chine (Yunnan), 21st century (2014). Photo Li Guoqiang
茭白
1270Chine (Yunnan), 21st century (2014). Photo Li Guoqiang